Jäsning på gång

Här är vad som står på jäsning på Mastens bryggeri för närvarande.